September 21, 2020

สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร

          สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่ผู้ขอ สามารถได้รับเงินเป็นก้อนมาเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ สินเชื่อตัวนี้จะได้เงินอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือน การขอสินเชื่อตัวนี้ไม่ต้องมีบุคคลหรือนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันอีกด้วย สามารถกำหนดระยะเวลากู้ได้แน่นอน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่คงตัว และการชำระเงินรายเดือนที่เท่าๆกัน  ซึ่งการกู้นี้อาจจะได้เป็นเงินสดหรือไม่ใช่ก็ได้ สินเชื่อส่วนบุคคล คือ เงินที่ได้จากการขอสินเชื่อส่วนบุคคลแบบก้อน และนำไปใช้จ่ายแบบไหนก็ได้ และคุณจะต้องชำระคืนเป็นงวดๆแบบเท่าๆกัน โดยเงินต้นและดอกเบี้ยจะเป็นไปตามระยะเวลาจากที่ผู้ขอสินเชื่อบุคคลนั้นต้องการได้อีกด้วย ข้อดีของการเป็นหนี้ของสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องการหลักทรัพย์ค้ำประกัน และทางธนาคารเองก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นหนี้เสีย …

แหล่งเงินกู้ยามฉุกเฉิน หากเราไม่เหลือที่พึ่ง

บัตรเครดิต (Credit Card) บัตรที่ช่วยในการจับจ่ายใช้สอย ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก เพราะยังไม่ต้องจ่ายเงินสดออกไปก่อน และค่อยชำระเงินในภายหลัง จึงจัดเป็นแหล่งเงินยามฉุกเฉินทางหนึ่ง โดยถ้าเรามีความจำเป็นต้องซื้อสินค้า หรือบริการใดๆ เช่น ซื้ออาหารหรือเสื้อผ้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน หรือต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่เงินออม ณ ขณะนั้นมีไม่เพียงพอ หากร้านค้าหรือผู้ประกอบการนั้นๆ รับบัตรเครดิต เราสามารถจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตก่อนได้ และถ้าเราสามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน ก็จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยประมาณ 45-55 วัน ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินผู้ออกบัตร …

ประโยชน์ของการประกันภัยมีอะไรบ้าง

1. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองทำให้เกิดความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เป็นหลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่าเสียหาย ช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสัยการประหยัดและการออม เนื่องจากต้องเก็บเงินจำนวนหนึ่งไว้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ได้ตามจำนวนที่ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัยและต้องชำระให้ทันภายในกำหนดเวลา สามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ 2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ ก่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ช่วยในการขยายเครดิตให้กับผู้กู้เงิน ช่วยให้เกิดเสถียรภาพด้านต้นทุนการผลิต ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้าขายระหว่างประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ช่วยส่งเสริมธุรกิจบางประเภทให้เจริญก้าวหน้า 3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสงเคราะห์จากภาครัฐ ทำให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย มีความมั่นใจว่าเมื่อเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้นผู้ประสบภัยจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน ช่วยให้มีการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการประกันภัยมีการเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย …

สินเชื่อกสิกรไทย ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

สินเชื่อ เพย์เดย์ กสิกร pantipขอสินเชื่อผ่าน k plusสินเชื่อส่วนบุคคล กสิกรไทย pantipสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย ที่ดินโบนัส กสิกร 2561เงินสด ทันใจ ไม่มี สลิป เงินเดือนสินเชื่อกรุงไทย ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนดอกเบี้ย บัตร เครดิต kbankรับ ฝาก บัญชี เงินเดือนสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย อนุมัติกี่วันไม่มี สลิป เงินเดือน …

แหล่งเงินกู้

แหล่งปล่อยเงินดอกแหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์เงินสด ผ่อน ราย เดือนแหล่ง เงิน ทุน smeรับ ทํา สินเชื่อ ส่วน บุคคลบริษัท สินเชื่อต้องการ เงิน ด่วน ภายใน วัน นี้ต้องการ เงิน ด่วน ใน ระบบต้องการ เงิน ด่วน 500000ดอกเบี้ย …