January 21, 2021

ประโยชน์ของการประกันภัยมีอะไรบ้าง

1. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองทำให้เกิดความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เป็นหลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่าเสียหาย ช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสัยการประหยัดและการออม เนื่องจากต้องเก็บเงินจำนวนหนึ่งไว้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ได้ตามจำนวนที่ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัยและต้องชำระให้ทันภายในกำหนดเวลา สามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ 2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ ก่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ช่วยในการขยายเครดิตให้กับผู้กู้เงิน ช่วยให้เกิดเสถียรภาพด้านต้นทุนการผลิต ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้าขายระหว่างประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ช่วยส่งเสริมธุรกิจบางประเภทให้เจริญก้าวหน้า 3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสงเคราะห์จากภาครัฐ ทำให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย มีความมั่นใจว่าเมื่อเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้นผู้ประสบภัยจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน ช่วยให้มีการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการประกันภัยมีการเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย …

สินเชื่อกสิกรไทย ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

สินเชื่อ เพย์เดย์ กสิกร pantipขอสินเชื่อผ่าน k plusสินเชื่อส่วนบุคคล กสิกรไทย pantipสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย ที่ดินโบนัส กสิกร 2561เงินสด ทันใจ ไม่มี สลิป เงินเดือนสินเชื่อกรุงไทย ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนดอกเบี้ย บัตร เครดิต kbankรับ ฝาก บัญชี เงินเดือนสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย อนุมัติกี่วันไม่มี สลิป เงินเดือน …

แหล่งเงินกู้

แหล่งปล่อยเงินดอกแหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์เงินสด ผ่อน ราย เดือนแหล่ง เงิน ทุน smeรับ ทํา สินเชื่อ ส่วน บุคคลบริษัท สินเชื่อต้องการ เงิน ด่วน ภายใน วัน นี้ต้องการ เงิน ด่วน ใน ระบบต้องการ เงิน ด่วน 500000ดอกเบี้ย …