January 21, 2021

Jang Ok Jung

Jang Ok Jung

เรื่องย่อ : เป็นซีปรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ที่จะเล่าถึงอัตประวัติของจางอ๊กจอง (สนมจางฮีบิน) ซี่รี่ย์เกาหลี ผู้ทรงเป็นพระสนมเอกในพระผู้เป็นเจ้าซุกต้องที่โชชอน ซีปรี่ย์หลายต่อหลายเรื่องเล่าขานถึงความร้ายกาจ หลงบ้าอำนาจบาทใหญ่ จนถึงทำประโยชน์ไสยเพื่อได้มาซึ่งยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่ว่าใน Jang Ok Jung ฉบับนี้จะเล่าถึงอีกมุมหนึ่งของสนมจางฮีบิน ผู้มีหน้าที่สำคัญทางด้านการตัดเย็บเครื่องแต่งกายและก็ทำเครื่องประทินโฉมในช่วงนั้น ซีรี่ส์ประเทศเกาหลี Jang Ok Jung ได้เทวนารีประเทศเกาหลี คิมแตฮี (Kim Tae Hee) มารับบทเป็น จางอ๊กจอง รวมทั้ง ยูอาอิน (Yoo Ah In ) เล่นบทเป็นพระผู้เป็นเจ้าซุกต้อง